Laser module aansturen via GPIO

Met behulp van een laser module kun je een lichtsignaal geven wanneer een bepaalde waarde wordt bereikt. Je kunt hem ook gebruiken in combinatie met een lichtgevoelige sensor als een vorm van toegangsbeveiliging. Waarschijnlijk zijn nog tientallen toepassingen denkbaar.

De laser modules zijn vrij goedkoop aan te schaffen, en worden vaak als KY-008 verkocht. Met behulp van het onderstaande aansluitschema en Python voorbeeldscript kun je een Laser module aansluiten op de Raspberry Pi.

Gebruikte componenten

• KY-008 Laser Transmitter Module (link)
• Dupont verbindingskabels (link)

Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3
Raspbian Jessie (2016-11-25 kernel 4.4)

Aansluitschema

Het aansluiten van de laser module is zeer eenvoudig, verbind (S) met GPIO 17 en (-) met GND.

laser module raspberry pi

Raspberry Pi RPI Pin Laser Module
GPIO 17 #11 S
GND #6 GND
WAARSCHUWING! Kijk niet in de laser om oogletsel te voorkomen, richt de laser dus ook niet op huisdieren.

Laser module Python demoscript

Nadat de laser module is aangesloten kunnen we deze aansturen met behulp een Python script. Het demoscript zorgt ervoor dat de module om de seconde aan/uit gaat, dit wordt gerealiseerd door de GPIO hoog/laag te zetten. Bij afbreken van het script met contrl+c wordt een GPIO cleanup uitgevoerd.

#!/usr/bin/env python
# Control Lasermodule from Raspberry Pi
# https://raspberrytips.nl/laser-module-aansturen-via-gpio/
import RPi.GPIO as GPIO
import time
LaserGPIO = 17 # --> PIN11/GPIO17
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(LaserGPIO, GPIO.OUT)
GPIO.output(LaserGPIO, GPIO.HIGH)
def loop():
while True:
print 'Laser=on'
GPIO.output(LaserGPIO, GPIO.HIGH) # led on
time.sleep(1.0)
print 'Laser=off'
GPIO.output(LaserGPIO, GPIO.LOW) # led off
time.sleep(1.0)
def destroy():
GPIO.output(LaserGPIO, GPIO.LOW)
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
try:
loop()
except KeyboardInterrupt:
destroy()
view raw laser.py hosted with ❤ by GitHub

Plaats het bovenstaande script op je Raspberry Pi met behulp van een editor, of download deze naar je Raspberry Pi met het commando:

wget https://raspberrytips.nl/laser.py

Via een shortlink wordt het script gedownload vanaf GitHub.

Start het Python script met:

python laser.py

Na het starten van het script zal de laser in een oneindige loop 1 seconde aan/uit gaan.

Plaats een reactie

%d bloggers liken dit: