HC-SR501 Bewegingssensor aansluiten op een Raspberry Pi

Een handige sensor die je kunt gebruiken op een Raspberry Pi is een bewegingssensor, door beweging te detecteren kun je met behulp van een python-script allerlei acties uitvoeren. In dit stappenplan maken we gebruik van een goedkope HC-SR501 bewegingssensor, deze sensor is op verschillende websites te koop voor slechts 2 á 3 euro. De sensor heeft een bereik van maximaal 7 meter.

Componenten voor dit project

De gebruikte componenten voor dit stappenplan, klik op een component voor meer informatie.

HC-SR501 Infrarood PIR bewegingssensor (€2,00)
3 xDupont verbindingskabel (female/female)

Raspberry Pi 3 model B
Raspbian Jessie (2016-05-27 kernel 4.4)

Aansluitschema Raspberry Pi

Sluit de bewegingssensor aan op je Raspberry Pi volgens onderstaand schema. je kunt hierbij gebruik maken van female/female dupont kabeltjes.

HC-SR501 aansluitschema raspberry pi

HC-SR501 Pin Raspberry Pi Pin Raspberry Pi Functie
GND 6 GND
VCC 2 5V
OUTPUT 26 GPIO 7

HC-SR501 python script

Om de bewegingssensor aan te kunnen sturen maken we gebruik van een python script en de standaard GPIO library. Belangrijk in het script is dat de bewegingsmelder enkele seconden de tijd wordt gegeven om te kunnen opstarten in het script gebruiken we daar 2 seconden voor.

Als er beweging wordt gedetecteerd dan verschijnt er op het scherm een melding met daarbij de tijd waarop de detectie heeft plaatsgevonden.


#https://raspberrytips.nl

import RPi.GPIO as GPIO
import time

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
PIN = 26
GPIO.setup(PIN, GPIO.IN)

print "Start sensor..."
time.sleep(2)
print "Sensor activated..."

while True:
  if GPIO.input(PIN):
   print "Movement detected! " + (time.strftime("%H:%M:%S"))
   time.sleep(2)
  time.sleep(0.1)

Download het script met het commando:

wget https://raspberrytips.nl/files/hcsr501.py

Activeer het script:

python hcsr501.py

HC-SR501 python script raspberry pi

De bewegingssensor afstellen

De HC-SR501 geeft je mogelijkheid om enkele hardware-matige instellingen aan te passen.

HC-SR501 bewegingssensor pins

Gevoeligheid: Je kunt de afstand waarover de sensor werkt aanpassen (3m tot 7m).

Output timing: Deze instelling regelt hoe lang de uitgang hoog wordt gehouden na de sensor wordt geactiveerd (5 seconden tot 300 seconden).

Jumper Auto reset: De sensor blijft geactiveerd totdat de beweging stopt.

Jumper Geen reset: De sensor blijft de ingestelde ‘Output timing’ periode geactiveerd bij de detectie van een beweging.

2 gedachten over “HC-SR501 Bewegingssensor aansluiten op een Raspberry Pi”

  • Met de onderstaande code kan je van de data de csv file maken.
   Die kan je inlezen in excel.
   En zo de data in een bestand zetten.

   import os
   import time
   from time import sleep
   from datetime import datetime

   file = open(“/home/pi/data_log.csv”, “a”)
   i=0
   if os.stat(“/home/pi/data_log.csv”).st_size == 0:
   file.write(“Time,Sensor1,Sensor2,Sensor3,Sensor4,Sensor5\n”)
   while True:
   i=i+1
   now = datetime.now()
   file.write(str(now)+”,”+str(i)+”,”+str(-i)+”,”+str(i-10)+”,”+str(i+5)+”,”+str(i*i)+”\n”)
   file.flush()
   time.sleep(5)file.close()

   Beantwoorden

Plaats een reactie

%d bloggers liken dit: