Koolstofmonoxide sensor (MQ-7) aansluiten op een Raspberry Pi

Op een Raspberry Pi kun je een tal van sensoren aansluiten, zo ook sensoren waarmee je gassen kunt detecteren. Met behulp van een MQ-7 Koolstofmonoxide sensor is het mogelijk om koolstofmonoxide in een ruimte te detecteren.

Koolstofmonoxide of koolmonoxide (CO) is een kleurloos gas dat onder meer ontstaat door onvolledige verbranding van koolstof, fossiele brandstoffen of andere brandbare koolstofverbindingen. Koolstofmonoxide is giftig, kleurloos en reukloos. Hierdoor is het gas erg gevaarlijk.

Met behulp van een MQ-7 sensor kun je heel eenvoudig de aanwezigheid van koolstofmonoxide monitoren en hierop actie ondernemen. In dit project sluiten we de MQ-7 sensor aan en gebruiken we een python script om de status uit te lezen.

Componenten voor dit project

mq 7 sensor raspberry pi

Aansluitschema

MQ-7 Sensor Pin VCC -> Raspberry Pi pin (1) 3.3v
MQ-7 Sensor Pin DO -> Raspberry Pi pin (7) GPIO 4
DHT11 Sensor Pin GND -> Raspberry Pi pin (6) Ground

Python Script

# VCC-> RPI pin 1 power
# GND->RPI pin 6 ground
# DO-> RPI pin 7 signal

import time, sys
import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(7, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)

def action(pin):
  print '** Koolstofmonoxide gedetecteerd! **'
  return

GPIO.add_event_detect(7, GPIO.RISING)
GPIO.add_event_callback(7, action)

try:
  while True:
    print 'Sensor Actief'
    time.sleep(1.0)
except KeyboardInterrupt:
  GPIO.cleanup()
  sys.exit()

Kopieer het bovenstaande Python script en plaats de code in een tekst bestand, gebruik hiervoor nano of een andere editor. In het onderstaande commando gebruiken we de nano editor en geven het script de naam sensor.py

nano sensor.py

Kopieer het script in de editor en sla de wijzigingen op (ctrl + x, y, enter).

Sensor uitlezen

Nadat het Python script is aangemaakt kunnen we de status van de sensor gaan uitlezen, dit doe je door het Python script met root rechten te starten:

python sensor.py

Na het uitvoeren van het script zal Sensor Actief worden weergegeven, op het moment dat er koolstofmonoxide is gedetecteerd verschijnt ** Koolstofmonoxide gedetecteerd! **. De groene led op de achterzijde van de sensor zal hierbij uitgaan.

Koolstofmonoxide sensor testen

Om de sensor te testen hoef je geen vuur of iets dergelijks te maken, door kort en krachtig in de sensor te blazen wordt de sensor getriggerd. Met behulp van de potmeter op de achterzijde kan eventueel de gevoeligheid worden aangepast.

Plaats een reactie

%d bloggers liken dit: