MySQL server en client installeren op een Raspberry Pi

Wanneer je op de Raspberry Pi gebruik wilt maken van database functionaliteit dan kun je MySQL installeren onder Raspbian. Houd hierbij wel rekening dat MySQL veel resources gebruikt en een Rapberry Pi 3 is aan te raden. Maak daarbij ook gebruik van een micro SD kaart van hoge kwaliteit om corruptie van de databases tegen te gaan.

Server MySQL installeren

sudo apt-get install mysql-server -y

Het bovenstaande commando’s installeert de MySQL server, tijdens de installatie verschijnt er een configuratie scherm waarbij het wachtwoord van de MySQL root gebruiker moet worden opgegeven. Let op dit is een wachtwoord alleen bedoel voor het beheren van de MySQL server, dit heeft dus niets te maken met de root gebruiker van Raspbian.

mysql root password raspbian

Ter bevestiging dient het gekozen wachtwoord tweemaal te worden opgegeven, hierna zal het installatie proces van de MySQL server worden afgerond.

Client MySQL installeren

Als de installatie is voltooid moet we de MySQL client installeren. Met behulp van de client kun je via de commandline verbinding maken met de server en de databases beheren.

sudo apt-get install mysql-client -y

Werking controleren

Na de installatie van de server kunnen we verbinding gaan maken met de server, hiervoor type je het commando:

mysql -uroot -p

Er wordt nu om een wachtwoord gevraagd vul hier het wachtwoord in dat je hebt ingesteld tijdens de MySQL server installatie.

mysql status raspbian

In het scherm verschijnt nu de mysql> prompt, je kunt de status van de server controleren door het commando STATUS; uit te voeren. Er verschijnt een overzicht met details over de MySQL installatie.

Wil je een nieuwe database aanmaken gebruik dat het create commando:

CREATE DATABASE databasenaam;

Alle op de server aanwezige databases kun je bekijken met:

SHOW DATABASES;

Je kunt de client verlaten en terugkeren naar de normale command prompt met behulp van het commando EXIT;

De Raspberry Pi is nu voorzien van MySQL en kan gebruik worden voor database doeleinden.

Plaats een reactie

%d bloggers liken dit: