Raspberry Pi als AirPrint server gebruiken voor iPad en iPhone

Met behulp van de AirPrint functionaliteit in iOS kun je draadloos printen vanaf een iPhone, iPad of iPod touch. Om er gebruik van te kunnen maken dient je printer AirPrint te ondersteunen, helaas hebben veel nieuwe en oude printers deze optie (nog) niet.

Met behulp van een Raspberry Pi is het mogelijk om je netwerk of USB printer AirPrint compatible te maken. Gebruik je een USB printer dan dien je deze aan te sluiten op de Raspberry Pi.

In de onderstaande stappen maken we van een Raspberry Pi een printer server met Airplay functionaliteit. De printer server kun je gebruiken in iOS maar ook onder OS X, Windows, Linux etc.

Login op je Raspberry Pi met behulp van SSH, gebruikernaam ‘pi’ en bijbehorende wachtwoord.

ssh pi@ipadres

Packages installeren

Om de printer server en AirPrint functionaliteit te activeren op de Raspberry Pi dienen we een aantal packages te installeren: avahi, cups en python extensies voor cups. Dit doen we met behulp van het commando:

sudo apt-get install avahi-discover cups cups-pdf python-cups

Nadat de installatie voltooid is, moeten we ons gebruikersaccount toevoegen aan de CUPS server, hierdoor kunnen we later de printer server beheren.

sudo usermod -aG lpadmin pi

Controleer of CUPS correct is geïnstalleerd en dat de service actief is:

sudo /etc/init.d/cups start

Het zelfde doen we met de Avahi service:

sudo /etc/init.d/avahi-daemon start

airprint-raspberry-pi-service-cups

CUPS en AirPrint configuratie

In het CUPS configuratie bestand zijn aanpassingen nodig om printer server werkend te krijgen. Open het configuratie bestand cupsd.conf met behulp van nano:

sudo nano /etc/cups/cupsd.conf

Ga in het bestand opzoek naar de regel ‘Listen localhost:631’ en plaats hiervoor een # (remark), voeg direct onder deze regel ‘Port 631’ toe.

#Listen localhost:631
Port 631

Hierna gaan we de rechten aanpassen in het configuratie bestand, dit doen we door de onderstaande regels toe te voegen direct onder de volgende secties:

# Restrict access to the server...
# Restrict access to the admin pages...
# Restrict access to configuration files...

Voeg onder de bovenstaande regels:

# Restrict access to the server...
Order allow,deny
Allow Local

airprint raspberry pi cups allow local

Sla de wijzigingen op en herstart de CUPS service:

sudo /etc/init.d/cups restart

Printer toevoegen aan CUPS

Als laatste stap moeten we de printer toevoegen aan de CUPS server, dit kunnen we doen via de webinterface van CUPS. Open in een webbrowser het IP nummer van de Raspberry Pi, gebruik hierbij poort 631.

http://ipadres:631

Wanneer het login venster verschijnt log in met gebruiker ‘pi’ en bijbehorende wachtwoord.

Wil je gebruik maken van een USB printer aangesloten op de Rapsberry Pi sluit deze dan nu aan op een van de USB poorten. Gebruik je een netwerk printer zorg dan dat deze aanstaat.

Klik in de webinterface op het tabblad ‘Administration’ en voeg je printer toe met behulp van de ‘Add Printer’ knop. In het ‘Add printer’ overzicht zie je de gevonden printers zowel lokaal aangesloten via de USB poort op de Raspberry Pi als beschikbare printers in het netwerk.

Selecteer de printer en klik op ‘continue’, vul de locatie gegevens en omschrijving in. Belangrijk in scherm is de optie ‘Share This Printer’, deze moet geactiveerd worden.

airprint printer driver raspberry pi

In het volgende scherm selecteer de printer driver voor je printer eventueel kun je deze ook uploaden. Staat het exacte model nummer niet in de lijst kies dan een model dat in de buurt komt (zelfde serie) vaak werkt dit ook zonder problemen.

De drivers die worden gebruikt zijn PPD bestanden, deze kun je downloaden bij de fabrikant mochten de generieke drivers niet werken.

AirPrint beschikbaar onder iOS

Na het klikken op de ‘Add Printer’ knop is de printer actief en beschikbaar als AirPrint printer op een iPhone, iPad en iPod touch.

airprint iphone ipad raspberry

Plaats een reactie

%d bloggers liken dit: