MOTD welkomstbericht toevoegen aan Raspbian

Nadat je bent ingelogd op een Raspberry Pi via een SSH sessie kun je een bericht weergeven. Dit bericht wordt ‘Message of the day” genoemd, afgekort MOTD. Standaard is Raspbian niet voorzien een dergelijk bericht, maar die kun je natuurlijk wel zelf toevoegen.

De welkomstbericht kan bestaan uit informatie die belangrijk is om te tonen nadat een gebruiker is ingelogd. In het onderstaande voorbeeld laten we een MOTD zien met daarin systeeminformatie zoals: Uptime, geheugenverbruik, CPU belasting, IP adres en het locale weer.

motd bericht raspberry pi

MOTD bericht met systeeminformatie

Er zijn twee manieren om het welkomstbericht te activeren op je Raspberry Pi.

Methode #1 MOTD Handmatig toevoegen

Om de MOTD weer te geven na het inloggen kopieer je de onderstaande code en plak je deze in het bestand .bash_frofile. In de meeste gevallen zal dit bestand nog niet aanwezig of leeg zijn. Mocht het bestand al commando’s bevatten plaats dan de code onderaan het bestand.

Open of maak een nieuwe .bash_frofile aan met:

sudo nano /home/pi/.bash_profile

Voeg de onderstaande code toe en bewaar de wijzigingen met ctrl X, Y gevolgd door Enter.

let upSeconds="$(/usr/bin/cut -d. -f1 /proc/uptime)"
let secs=$((${upSeconds}%60))
let mins=$((${upSeconds}/60%60))
let hours=$((${upSeconds}/3600%24))
let days=$((${upSeconds}/86400))
UPTIME=`printf "%d days, %02dh%02dm%02ds" "$days" "$hours" "$mins" "$secs"`
read one five fifteen rest < /proc/loadavg
echo "$(tput setaf 2)
.~~. .~~. `date +"%A, %e %B %Y, %r"`
'. \ ' ' / .' `uname -srmo`$(tput setaf 1)
.~ .~~~..~.
: .~.'~'.~. : Uptime.............: ${UPTIME}
~ ( ) ( ) ~ Memory.............: `cat /proc/meminfo | grep MemFree | awk {'print $2'}`kB (Free) / `cat /proc/meminfo | grep MemTotal | awk {'print $2'}`kB (Total)
( : '~'.~.'~' : ) Load Averages......: ${one}, ${five}, ${fifteen} (1, 5, 15 min)
~ .~ ( ) ~. ~ Running Processes..: `ps ax | wc -l | tr -d " "`
( : '~' : ) IP Addresses.......: `ip address list | grep "inet " | grep -v 127.0.0 | cut -d " " -f 6 | cut -d "/" -f 1`
'~ .~~~. ~' Weather............: `curl -s "http://rss.accuweather.com/rss/liveweather_rss.asp?metric=1&locCode=EUR|NL|NL007|EINDHOVEN" | sed -n '/Currently:/ s/.*: \(.*\): \([0-9]*\)\([CF]\).*/\2°\3, \1/p'`
'~'
$(tput sgr0)"
view raw motd.sh hosted with ❤ by GitHub

Methode #2 MOTD downloaden en toevoegen

Je kunt ook het welkomstbericht downloaden naar je Raspberry Pi met behulp van:

wget https://raspberrytips.nl/motd.sh

Voeg de code daarna toe aan .bash_profile met het commando:

cat motd.sh >> /home/pi/.bash_profile

Verwijder het gedownloade bestand:

rm motd.sh

MOTD welkomstbericht bekijken

Nadat het welkomstbericht is toegevoegd met één van de bovenstaande methode kun je controleren of deze werkt. Sluit de SSH verbinding af en maak opnieuw verbinding. Nadat je bent ingelogd verschijnt automatisch de MOTD.

Locatie voor de weercondities aanpassen

In het script wordt ‘Eindhoven’ EUR|NL|NL007|EINDHOVEN gebruikt voor weergeven van het weercondities. Je kunt deze locatie aanpassen, zoek hiervoor de dichtstbijzijnde locatie in het onderstaande overzicht:

Almere -> EUR|NL|NL002|ALMERE
Amersfoort -> EUR|NL|NL010|AMERSFOORT
Amsterdam -> EUR|NL|NL008|AMSTERDAM
Antwerpen -> EUR|BE|BE001|ANTWERPEN
Apeldoorn -> EUR|NL|NL004|APELDOORN
Arnhem -> EUR|NL|NL004|ARNHEM
Breda -> EUR|NL|NL007|BREDA
Brugge -> EUR|BE|BE011|BRUGGE
Bruxelles -> EUR|BE|BE003|BRUXELLES
Charleroi -> EUR|BE|BE004|CHARLEROI
Dordrecht -> EUR|NL|NL012|DORDRECHT
Ede -> EUR|NL|NL004|EDE
Eindhoven -> EUR|NL|NL007|EINDHOVEN
Emmen -> EUR|NL|NL001|EMMEN
Enschede -> EUR|NL|NL009|ENSCHEDE
Geleen-Sittard -> EUR|NL|NL006|GELEEN-SITTARD
Gent -> EUR|BE|BE009|GENT
Groningen -> EUR|NL|NL005|GRONINGEN
Haarlem -> EUR|NL|NL008|HAARLEM
Haarlemmermeer -> EUR|NL|NL008|HAARLEMMERMEER
Heerlen-Kerkrade -> EUR|NL|NL006|HEERLEN-KERKRADE
Leiden -> EUR|NL|NL012|LEIDEN
Luik -> EUR|BE|BE005|LIČGE
Maastricht -> EUR|NL|NL006|MAASTRICHT
Namen -> EUR|BE|BE008|NAMUR
Nijmegen -> EUR|NL|NL004|NIJMEGEN
Rotterdam -> EUR|NL|NL012|ROTTERDAM
S-Gravenhage -> EUR|NL|NL012|S-GRAVENHAGE
S-Hertogenbosch -> EUR|NL|NL007|S-HERTOGENBOSCH
Tilburg -> EUR|NL|NL007|TILBURG
Utrecht -> EUR|NL|NL010|UTRECHT
Willemstad -> CAC|AN|NT---|WILLEMSTAD
Zaanstad -> EUR|NL|NL008|ZAANSTAD
Zoetermeer -> EUR|NL|NL012|ZOETERMEER
Zwolle -> EUR|NL|NL009|ZWOLLE

Overige wereldwijde locaties kun je terugvinden in deze lijst.

02.02.2018 MOTD script geupdate.

1 gedachte over “MOTD welkomstbericht toevoegen aan Raspbian”

Plaats een reactie

%d bloggers liken dit: