Opstartmeldingen Raspberry Pi uitschakelen

Als je een Raspberry Pi gebruikt digital signage, retro game emulator of voor een andere algemene toepassing dan kan het handig zijn om het opstartscherm te verbergen. Hiermee voorkom je dat op een aangesloten scherm de opstartmeldingen verschijnen.

Standaard verschijnt bij het opstarten van de Raspberry Pi de ‘verbose boot’ dit zijn de informatie regels die op het scherm verschijnen en waarmee je het opstart proces kunt volgen. Door een aanpassing in het bestand cmdline.txt kun je deze verbose mode uitschakelen.

Opstartmeldingen uitschakelen

Maak via SSH verbinding met de Raspberry Pi open hierna cmdline.txt met behulp van de nano-editor:

sudo nano /boot/cmdline.txt

Het bestand wordt nu geopend met root rechten en kan er als volgt uitzien (daadwerkelijke inhoud is afhankelijk van je huidige configuratie).

dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait

Aan de configuratie regel gaan we de onderstaande parameters wijzigen/toevoegen:

• Wijzig console=tty1 in console=tty3
• Voeg toe: loglevel=3
• Voeg toe: quiet
• Voeg toe: logo.nologo

Het ziet er nu als volgt uit:

dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty3 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait loglevel=3 quiet logo.nologo
Let op! Alle parameters moeten op één en dezelfde regel staan en tussen iedere parameter moet een spatie gebruikt worden. Wanneer je een fout maakt in deze regel dan kan dit resulteren in het niet correct opstarten van de Raspberry Pi.

Gebruik ctrl+X, daarna Y om de wijzigingen in het bestand op te slaan.

Herstart de Raspberry Pi:

sudo reboot

Tijdens de reboot zie je alleen zwart scherm zonder de ‘verbose text’ en logo tot het moment dat het opstarten geheel voltooid is.

Opstartmeldingen inschakelen

Wanneer je de opstartmeldingen opnieuw wilt activeren dan maak je de bovenstaande aanpassingen weer ongedaan.

• Wijzig console=tty3 in console=tty1
• Verwijder: loglevel=3
• Verwijder: quiet
• Verwijder: logo.nologo

Herstart de Raspberry Pi:

sudo reboot

Tijdens het opnieuw opstarten zullen de opstartmeldingen weer op het scherm worden weergegeven.

Plaats een reactie

%d bloggers liken dit: