UBLOX NEO-6M GPS module aansluiten op de RPI 3

De UBLOX NEO-6M GPS module is een GPS ontvanger die veelvuldig wordt gebruikt in modelvliegtuigen. Op basis van een seriële verbinding kun je GPS data zoals positie, snelheid, hoogte uitlezen. In dit stappenplan gaan we de UBLOX NEO-6M GPS module aansluiten op een Raspberry Pi 3 en lezen we de GPS data uit met behulp van cgps.

Componenten voor dit project

GY-NEO6MV2 GPS Module € 3,50 (link)
• Dupont verbindingkabels male/female (link)

Raspberry Pi 3
Raspbian Jessie (2016-11-26 kernel 4.4.34)

Aansluitschema

ubolx-neo-6m-rpi

GPS module RPI functie RPI pin
TXD UART TXD 8
RXD UART RXD 10
VCC 3v3 1
GND GND 6

UART activeren op de Raspberry Pi 3

Om te kunnen communiceren met de GPS ontvanger moeten we pin 8 en 10 activeren als seriële interface. Deze activatie procedure verschilt per type Raspberry Pi, in dit stappenplan gaan we uit van een Raspberry Pi 3.

Bewerk met nano het het bestand config.txt:

sudo nano /boot/config.txt

Voeg de onderstaande regel toe aan het bestand en bewaar de wijzigingen:

enable_uart=1

Nadat de config.txt is aangepast moet we het inloggen over de seriële verbinding uitschakelen, open hiervoor cmdline.txt.

sudo nano /boot/cmdline.txt

Plaats een # voor de originele regel, en voeg de tweede regel uit het voorbeeld toe:

#dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait

Herstart nu je Raspberry pi:

sudo reboot -h 0

Verbinding maken met de UBLOX NEO-6M GPS module

Nu de seriële poort actief is kunnen we verbinding gaan maken met de GPS ontvanger, dit moet in het geval van een UBLOX NEO 6M GPS Module gebeuren met 9600 baud, 8 data bits, geen pariteit en één stop bit.

stty -F /dev/ttyS0 9600 cs8 -cstopb -parenb

Hierna kunnen we de seriële verbinding gaan testen.

sudo hexdump -C < /dev/ttyS0

In het venster zal nu de RAW data van de GPS ontvanger verschijnen:

Mocht er geen data verschijnen dan kun je proberen om de TX en RX kabeltjes om te wisselen. Op sommige UBLOX modules is de benaming namelijk niet correct weergegeven.

GPS software installeren

Als je gebruik wilt maken van positie bepaling dan kun je gebruik maken van gpsd, deze installeer je met:

sudo apt-get install gpsd gpsd-clients python-gps

Stop na de installatie de gpsd daemon:

sudo systemctl stop gpsd.socket
sudo systemctl disable gpsd.socket

Koppel de seriële verbinding aan gpsd:

sudo gpsd /dev/ttyS0 -F /var/run/gpsd.sock

Start cgps en de ontvangen GPS data zal op scherm op verschijnen:

cgps -s

Sommige GPS ontvangers zijn voorzien van een LED, op het moment dat de LED gaat knipperen betekent dit dat het satelliet signaal is gevonden en gefixeerd. Wanneer de fixatie nog niet heeft plaatsgevonden wordt door cgps alleen 'NO FIX' weergegeven. Wacht dan tot de LED gaat knipperen en start cgps opnieuw.

UBLOX NEO-6M GPS

6 gedachten over “UBLOX NEO-6M GPS module aansluiten op de RPI 3”

Plaats een reactie

%d bloggers liken dit: